Aktiviteter

Det finns gott om aktiviteter för alla kategorier av besökare, både gammal som ung. 

Miljön är otroligt vacker och det finns fina vandrings- och cykelleder i närområdet. Bl.a. LjusnanRunt och etapper av Bergslagsleden

På gården finns möjlighet till flottur på Rällsälven som ringlar alldeles nedanför gården samt tillgång till en fristående vedeldad bastu. Samt att vi under sommaren arbetar med att uppföra två st. utomhus padelbanor i direkt anslutning till gården. 

För er som spelar golf, ligger Stjernfors Nya Golfklubb endast 4 km från oss. Vi har ett nära samarbete med golfklubben och erbjuder förmånliga golfpaket. 

 

Padel - pågående projekt på Lundsängs Gård 

Just nu pågår arbetet med att uppföra två st. utomhus padelbanor på gården. De beräknas vara spelklara under augusti månad. 


Stjernfors Golfklubb 

4 km från Lundsängs Gård ligger den trevliga skogs- och parkbanan Stjernfors Golfklubb. 

I samarbete med golfklubben kan vi erbjuda Golfpaket för endast 899 kr. (2 personer i dubbelrum) 

För mer information kring banan, besök deras hemsida www.stjernforsgk.com 

 

Faunapassage Rällsälven

Rällsälvs faunapassage i Ljusnarsbergs kommun är en 350 meter lång naturliknande bäck som nu rinner förbi kraftverksfallet. Passagen kommer gynna öringen och den hotade flodpärlmusslan. Dessa arter lever i strömmande vatten och i och med faunapassagen kan de nu hitta ytor uppströms dammen och även nya livsmiljöer.

Rällsälven är utpekad som riksintresse enligt miljöbalken på grund av de mycket höga naturvärden med flera skyddsvärda och rödlistade arter som lever där. Man planerar att göra ett naturreservat längs hela älvssträckan. Rällsälvs vattenkraftverk ligger mitt i centrat av tre delbestånd av flodpärlmussla och därför är området högt prioriterat. Källa: Mälarenergis blogg

 

 

Golfklubbar i närområdet 

Stjernfors Golfklubb, 4 km

Lindesbergs Golfklubb, 4 mil

Saxå Golfklubb, 5,5 mil

Hagge Golfklubb, 5,5 mil 

Nora Golfklubb, 5,5 mil